top of page

FOOD & SERVE

Heb je een of meerdere van deze klachten (gehad in de
afgelopen 24 uur)?

Did you have one or more of these complaints in the past 24       hours?

Heb je op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?

Do you currently have a roommate with a fever and/or shortness
of breath?

Heb je het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een lab)?
Did you have the coronavirus and has it been diagnosed in the past 7 days (in a laboratory)?

Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus en heb je in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?

Do you have a roommate/family member with the new coronavirus and have you had contact with him/her in the past 14 days while he/she wtill had complaints?

Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

Are you in quarantaine because you had direct contact with someone who has been diagnosed with the new coronavirus?

Wanneer je een van bovenstaande vragen met ‘ja’ beantwoordt, kunnen we je helaas niet toelaten in ons restaurant of op ons terras.

Unfortunately, if you answer one of the above questions with “yes”, we cannot allow you in our restaurant or on our terrace.

Bij aankomst van een gezelschap van 3 personen of meer, stellen wij de volgende controle vraag: Er is sprake van een ‘gezamelijke huishouding’ wanneer je partners 

(getrouwd, geregistreed partnerschap of anders) en kinderen, ouders en grootouders op hetzelfde adres staan ingeschreven. Vormen jullie een gezamelijke huishouding? Als het antwoord ‘nee’ is dan zijn jullie welkom, maar moeten jullie wel op 1,5m van elkaar zitten. 

Upon arrival of a party of 3 people or more, we ask the following control questions: There is a ‘joint household’ when partners (married, registered partnership or otherwise) and children, parents and grandparents are registered at the same address. Do you form a joint household? If the answer is ‘no’ then you are welcome, but you should be 1.5m apart.

bottom of page